Ceník materiálu

Smluvní ceny od  14. 3. 2019

Název

Jednotka

Nad 1000 Kg

Cena v Kč bez DPH

Do 1000 Kg

Cena v Kč bez DPH

Oblázky kg Od   0,91,- 1,10,-
Oblázky Slovensko kg 1,28,- 1,54,-
Slévárenský písek kg 1,21,- 1,45,-
Štěrkopísek tuna 295,- 353,-
Písek Nýrov tříděný tuna 271,- 331,-
Kopaný písek tříděný tuna 221,- 265,-
Směs kameniva fr. 0/4 tuna 101,- 120,-
Drcené kamenivo fr. 0/4 prosívka tuna 232,- 278,-
Drcené kamenivo fr. 2/4 tuna 402,- 483,-
Drcené kamenivo fr. 4/8 tuna 375,- 449,-
Drcené kamenivo fr. 8/16 tuna 342,- 411,-
Drcené kamenivo fr. 11/22 tuna 293,- 352,-
Drcené kamenivo fr. 16/32 tuna 288,- 345,-
Drcené kamenivo fr. 32/63 - makadam tuna 272,- 327,-
Drcené kamenivo fr. 0/32 - odval tuna 228,- 273,-
Drcené kamenivo fr. 0/63 tuna 228,- 273,-
Drcené kamenivo fr. 0/250 tuna 222,- 271,-
Dlažební kostky tuna 2205,- 2205,-
Recyklát stavební tuna 95,- 95,-
Recyklát stavební s 50% makadamu tuna 210,- 210,-
Asfaltový recyklát netříděný tuna 147,- 147,-
Asfaltový recyklát tříděný tuna 200,- 200,-
 Asfaltový recyklát s 50% makadamu tuna  226,-  226,- 
       
 

Prodávající bude k dohodnuté ceně za dodávku účtovat příplatek za práce mimo pracovní dobu ve výši 5% (soboty, pracovní dny po 17·ººhod.) a 10% (neděle a svátky)

Způsob úhrady

  1. Při odebírání platba v hotovosti
  2. Do výše uhrazené zálohové faktury
  3. U stabilních a v termínu platících zákazníků na fakturu

 

Těšíme se na spolupráci.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH