Výroba a dodávky
betonových směsí

Výroba kvalitního betonu na betonárně DEAS v Boskovicích je zaručena efektivní technologii RTM 750 s automaticky počítačově řízeným provozem. Betonárna je osazena míchačkou o objemu 0,5 m³, betonárna dokáže namíchat až 22 m³ čerstvého betonu za hodinu. Beton vyrábíme z několika frakcí kameniva a několika druhů cementů. Při výrobě betonových směsí je možné použít různých druhů přísad dle požadavků na výsledné vlastnosti betonu. Těmito přísadami lze zvýšit použitelnost betonových směsí ve studeném nebo horkém počasí, popřípadě urychlit nebo zpomalit nástup tuhnutí cementu. Všechny materiály použité pro výrobu betonu jsou automaticky dávkovány s vysokou přesností přímo do míchačky.

DEAS Boskovice je ekologicky odpovědná firma, a proto je provoz betonárny navázán na recyklační zařízení zbytkového betonu. Při recyklaci zbytkového betonu dochází k rozplavení betonu ve vypíracím bubnu a následně je rozplavený beton roztříděn na písek, kamenivo a kalovou vodu a vše je opětovně použito pro výrobu betonu. Jedná se tedy o bezodpadovou technologii. Navíc se naše firma pyšní unikátní technologií využívání dešťové vody ze střech a okolních povrchů pro oplach a mytí autodomíchávačů, a také pro výrobu betonu.

Betony vyráběné na naší betonárně:

  • Beton dle normy ČSN EN 206+A2: např. C -/7,5 - C 34/45
  • Drátkobeton a vláknobeton
  • Cementové malty – potěry
  • Cementové mazaniny
  • Kamenivo stmelené cementem (KSC I, KSC II)
  • Cementobetonové kryty (CB I, CB II)
  • Mechanicky zpevněné kamenivo (MZK)
  • Štěrk částečně vyplněný cem. maltou (ŠCM)
  • Mezerovitý beton (MCB)

Stupně vlivu prostředí

Zdroj: www.ebeton.cz

Doba zpracovatelnosti betonu:

Dobou zpracovatelnosti betonu se rozumí čas od namíchání betonové směsi po započetí tuhnutí cementu. Tato doba se může lišit v závislosti na teplotě okolí, teplotě vstupních surovin, dávce a druhu použitého cementu, množství a typu použitých přísad a dávce záměsové vody.

Obecně lze konstatovat, že jako dobu zpracovatelnosti u naprosté většiny betonových směsí lze označit čas 90 minut od namíchání v podzimním a jarním období, v letním a zimním období pak tento čas činí 45 minut. Dobu zpracovatelnosti lze prodloužit nebo zkrátit přidáním k tomu určených přísad do betonu.

Příklady použití betonových směsí:

Uvedené příklady jsou pouze orientační, je nutno dodržovat požadavky technické dokumentace, projektanta a TDI.

Základové pasyC 12/15 X0, C 16/20 X0, C 16/20 XC1
Základové deskyC 16/20 X0, C 20/25 X0, C 20/25 XC1–2, C 25/30 XC1–2
Betonové schodyC 20/25 XC1, C 25/30 XC1
Stropní konstrukceC 20/25 XC1, C 25/30 XC1
Bazény izolovanéC 16/20 X0, C 20/25 X0
Výplně a obsypyC 8/10
Pokládka dlažby, obrubníkůCP 15, CP 20, CP 25 (cementové potěry)

Přeprava betonu:

Přepravu betonu mimo vlastních vozidel zákazníků zajišťujeme také našimi autodomíchávači o objemech 8 m³, na podvozcích vozidel Man, které dopraví beton nejen v okolí Boskovic. Nejedná se o terénní stroje, je tedy nutné zajistit pevnou příjezdovou komunikaci, popřípadě využít možnosti čerpání betonu.

Čerpání betonu:

V případě potřeby čerpaní betonu jsou na betonárně k dispozici čerpadla betonů Cifa, osazená na podvozcích Man a Mercedes, která mají
dosah 24 metrů do výšky/ 20 metrů do dálky a 35 metrů do výšky /30 metrů do dálky.
Čerpadla jsou používána i v případě potřeby dopravení betonu například přes střechu rodinného domu, protože jsou dálkově ovládána.

Čerpadla z důvodů patkování musí stát na zpevněné komunikaci, nejedná se o terénní stroje. Nad stanovištěm čerpadla se nesmí nacházet žádné předměty, pro příklad dráty elektrického vedení, protože se čerpadlo rozkládá směrem nahoru. V koši čerpadla a potrubí zůstává nevyčerpatelný beton cca 0,3 - 0,4 m³ proto je nutné počítat s při objednávce betonu s navýšením požadovaného objemu.
V případě nemožnosti využití ramenových čerpadel Vám můžeme zajistit ve spolupráci s externími dodavateli také hadicová čerpadla, která je možné přistavit na stavbu a hadice protáhnout například vchodem nebo oknem do vzdálenosti až 70 m.

Čerpání je možné od třídy betonu C12/15.

Dosah ramenových čerpadel betonu a rozměry

Nejčastější dotazy:

Minimální množství namíchaného betonu je 0,2 m³.

Maximální množství v jednom autodomíchávači je 8 m³, minimální množství dopravovaného betonu je 0,5 m³, v této souvislosti je nutné zmínit že se jedná o finančně nevýhodnou dopravu jelikož Vám bude účtována doprava podle minimálního vytížení vozidla.

Průměrná objemová hmotnost betonu 1 m³ = 2,2 t

Obecné orientační doporučení se dozvíte v tabulce umístěné výše v textu, upozorňujeme že je nutné dodržovat požadavky technické dokumentace, projektanta a TDI. Další orientační nástroj naleznete na www.ebeton.cz

U naprosté většiny betonových směsí lze označit dobu zpracovatelnosti 90 minut od namíchání. Pro zimní a jarní období v rozsahu teplot ≤ 0°C = 45 minut. V letním období v rozsahu teplot ≥25°C = 45 minut.

Námi provozovaný pumpomix uveze maximálně 4,5 m3 čerstvého betonu.

Pumpomix má maximální dosah 24 m do výšky a 20 m do dálky. Pumpa dosahuje 35m do výšky a 30 m do dálky.

Zajistíme Vám ve spolupráci s externími dodavateli stabilní hadicové čerpadlo, které dopraví beton pomocí hadic položených na zemi nebo protažených oknem do vzdálenosti až 70 m.

Během naší provozní doby, popřípadě dle domluvy. V letních měsících máme nutnou technologickou odstávku spojenou s polední pauzou od 10:15 do 11:00 h, v tuto dobu nevydáváme betonové směsi. Z důvodu technologického mytí zařízení, vydáváme poslední betony ve 14:30 h.

 

K tomu, aby bylo možné poskytnout nižší sazbu DPH pro stavbu rodinného domu od Vás budeme potřebovat zaslat kopii rozhodnutí o stavebním povolení. Bohužel nám nestačí zaslat štítek stavby.

 
KONTAKTUJTE PROFESIONÁLY

V oboru již 30 let

Naše projekty pomáhají na mnoha místech po celé České republice.
Pomáháme zlepšovat dopravní infrastrukturu, občanskou a průmyslovou vybavenost s apelem na ochranu životního prostředí.

+420/ 724 346 511
+420/ 603 561 211

Poptávky na betonové směsi zasílejte na:
info@deas-boskovice.cz

DEAS, spol. s.r.o.
Váš partner pro pozemní stavby