Udržitelný rozvoj

EKOLOGIE

DEAS ekologie

Vážení zákazníci, ekologické problémy naší planety jsou pro nás prioritní. U společnosti, věnující se průmyslu a dopravě, to může znít pokrytecky, ale každá firma může implementovat mnoho opatření tak, aby její činnost byla co nejvíce udržitelná. Tedy aby negativní ekologické důsledky její činnosti byly jenom tak veliké, aby si s nimi dokázala příroda poradit. Udržitelně může žít každý jedinec nebo každá domácnost, ale klidně i každá firma. Dokonce i každá průmyslová firma.

 

Hospodaření s vodou

V areálu naší firmy jsou vybudovány dvě retenční nádrže na dešťovou vodu, každá o objemu 96m³. Do první nádrže je svedena dešťová voda ze všech střech budov v areálu a slouží pro výrobu betonových směsí. Používání dešťové vody samozřejmě nemá vliv na kvalitu výsledné betonové směsi. Do druhé nádrže je svedena dešťová voda z povrchových ploch a slouží na oplachy mechanizací.

Pro výrobu betonových směsí a pro oplachy mechanizací používáme tedy téměř výhradně dešťovou vodu. Díky těmto nádržím ušetříme cca 80% z naší celkové spotřeby vody. Jedná se o úsporu vody cca 4000m³ za rok. Pro představu, průměrná domácnost spotřebuje 80m³ vody za rok.

 

Hospodaření s energiemi

Výstavba FVE ve společnosti D E A S , spol. s r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000691
Na střeše jedné z dílen máme umístěnou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) o výkonu 45,9 kWp s akumulací o výkonu 45,9 kWh. Vyrábí energii pro vlastní spotřebu. Díky ní ušetříme cca 60% z naší celkové spotřeby elektrické energie. S ekologickým přínosem FVE obecně to není tak jednoduché. FVE má význam jenom pokud může co nejvíce vyrábět, když svítí slunce (tedy zhruba od jara do podzimu). Potom teprve vyrábí „čistou“ elektřinu.  Vzhledem k tomu, že naše firma vyrábí nejvíc právě v těchto částech roku, považujeme FVE za nejekologičtější variantu.

 

Nová administrativní budova, kde je i zázemí pro zaměstnance, je vybudována v pasivním standardu. To zjednodušeně znamená, že téměř nepotřebuje energii na vytápění v zimě a na chlazení v létě. Není do ní ani zřízena plynová přípojka.

Recyklace betonů a asfaltobetonů

Provozujeme recyklační linku na betonový a asfaltový odpad. Recyklujeme 100 % tohoto odpadu ze staveb, který následně opětovně na stavbách používáme, samozřejmě bez snížení celkové kvality díla. Tento odpad také vykupujeme a recyklované materiály nabízíme k prodeji, aby i naši drobnější zákazníci mohli využívat naše recyklované produkty.

Naše betonárna je vybavena recyklačním zařízením pro zpracování zbytkového betonu. Při recyklaci zbytkového betonu dochází k rozplavení betonu ve vypíracím bubnu a následně je roztříděn na písek, kamenivo a kalovou vodu a vše je opětovně použito pro výrobu betonu. Jedná se tedy o bezodpadovou technologii.

Tímto šetříme nerostné bohatství přírody, protože se v kamenolomech a pískovnách nemusí těžit nové a nové materiály. Jedná se o cca 5000t ušetřené skály a písku ročně.

Emise

V našem vozovém parku nenajdete žádné vozidlo, kvůli kterému byste museli zatahovat okénka v autě. Dle emisních norem všechny splňují minimálně Euro II, většinou však Euro VI, takže produkujeme řádově nižší emise oxidu uhelnatého CO, oxidů dusíku NOx, uhlovodíků HC a pevných částic PM. Vozový park samozřejmě průběžně obměňujeme.

Další

Finančně podporujeme ekologické organizace jako je Čmelák, Obraz, Česká Krajina, Arnika, Zvířata nejíme apod.

Čisticí prostředky a kancelářské potřeby používáme v co největší míře ekologické a recyklované (např. od firmy Sonett).

Průmysl obecně je největší znečišťovatel. O to více by firmy měly přemýšlet tak, aby znečišťovaly co možná nejméně. My nečekáme alibisticky na různé nařízení, ale děláme spoustu smysluplných opatření z vlastní iniciativy. Rádi budeme inspirací pro podobné subjekty. Každý může svým dílem přispět k ochraně životního prostředí, ale v rámci podniků je dopad každého opatření větší než u jedinců nebo domácností.

Společenská odpovědnost

jako společensky odpovědná firma reagujeme na konkrétní potřeby jednotlivých regionů. Podílíme se na lokálních sociálních projektech a podporujeme místní ekonomiku. Zaměstnáváme lidi z našeho regionu a spolupracujeme s dodavateli z blízkého okolí, pokud je to možné.

Podporujeme zejména charitativní a ekologické organizace.

V oblasti společenské odpovědnosti se zaměřujeme na dobrovolnictví, dárcovství, ale i sponzoring. Podporujeme zejména vzdělávání dětí a mládeže, které považujeme za důležitou investici do budoucnosti. A jako poskytovatel služeb ve stavebnictví podporujeme také umělecké a architektonické projekty.