GDPR

Zásady ochrany osobních údajů společnosti DEAS, spol. s r.o.

Chráníme vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s objednávkou našeho zboží. Pročtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost D E A S, spol. s r.o., IČ: 46961968, se sídlem Rovná 2146/11 Boskovice, která je zároveň provozovatelem internetových stránek www.deas-boskovice.cz. Zaměřuje se na činnosti ve stavebnictví, hlavně pak prováděním staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování v oboru dopravní stavby. Společnost D E A S, spol. s r.o. nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, které uživatelé serveru prostřednictvím dotazů a smlouvy sami dobrovolně neposkytnou.

Proč moje údaje shromažďujete?Jak moje údaje shromažďujete?Jaké údaje shromažďujete?

Osobní údaje potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme. Více viz níže.

Osobní údaje získáváme přímo od vás v souvislosti s objednáním našich služeb. Více viz níže.

Shromažďujeme jednak osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat (příkladem je vaše jméno, adresa, telefon nebo e-mailová adresa), jednak některé neosobní údaje (např. značku vašeho zařízení). Více viz níže.

Proč moje údaje shromažďujete?

Všechny osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování našich objednávkových či jiných formulářů, potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme či hodláme uzavřít. Jedná se o smlouvu o dílo. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Jak moje údaje shromažďujete?

Údaje shromažďujeme, pouze pokud nám je sami poskytnete vyplněním objednávkových či jiných formulářů, nebo uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Jedná se o údaje, které potřebujeme nutně pro uzavření a plnění smlouvy o dílo, či kupní smlouvy, popř. pro případné spory, které mohou ze smlouvy vyplynout. Ochraně osobních údajů, které od vás získáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách.

Jaké údaje, pomocí kterých by mě bylo možné identifikovat, shromažďujete?

Stejně jako v případě řady dalších společností i my shromažďujeme některé osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat. Jedná se zejména o fakturační údaje a údaje nezbytné pro uzavření smlouvy, tedy jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, případně kontaktní údaje.

Sdílíte mé údaje třetím stranám?

Při plnění smlouvy pověřujeme jiné společnosti jejich vyřízením např. dopravci, platební instituce atd. Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k poskytnutí konkrétní služby. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.

Proč máte v areálu firmy monitorovací systém?

Organizace zpracovává osobní údaje v souvislosti s provozem kamerového systému se záznamem. Kamerový záznam je pořizován zejména z důvodu ochrany majetku společnosti. Za účelem ochrany osobních údajů v souvislosti pořizováním záznamu byla přijata směrnice společnosti pro provozování kamerového systému, do které mohou subjekty nahlédnout v sídle společnosti. Na přítomnost kamer jsou zaměstnanci i další osoby upozorněni formou informačních cedulí. Kamery jsou využívány výhradně za účelem ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti.

Jaká mám práva v souvislosti se svými údaji?

Máte právo požádat, abychom vám sdělili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely, jakým způsobem a také s kým je sdílíme. Můžete kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, dále žádat abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na plnění smlouvy). Pokud nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžeme je uchovávat po dobu, která je nutná pro splnění smlouvy a pak dále do doby, po kterou by z našeho smluvní vztahu mohly plynout právní spory. Máte také možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak se s vámi mohu spojit?

Máte-li k těmto zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@deas-boskovice.cz. Můžete nás kontaktovat také na poštovní adrese Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice.