O společnosti

Váš partner pro stavby
již 30 let

DEAS, spol. s r.o. byla založena dne 21. 8. 1992 a působíme na trhu tedy již celých 30 let.

DOPRAVNÍ STAVBY A ZEMNÍ PRÁCE

Naše společnost se zabývá prakticky veškerou činností ve stavebnictví, hlavně pak prováděním staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování v oboru dopravní stavby – specializace nekolejová doprava, hutněné asfaltové vrstvy. K tomuto účelu kromě bohatých zkušeností a moderních technologií je majetkem společnosti vozový park se širokou škálou stavebních strojů od drobné mechanizace (vibrační pěchy, vibrační desky, řezačky na beton a asfalt…) přes nakladače, rypadla, vály, grejdr a silniční frézu až po finišery. Jakoukoli mechanizaci lze s obsluhou zapůjčit.

VÝROBA A DOPRAVA BETONOVÝCH SMĚSÍ

Další výrazný podíl naší činnosti je výroba a doprava betonových směsí včetně možnosti čerpání betonu na stavbě. Vlastníme betonárnu typu RTM 750  s hodinovým výkonem 25 m³ čerstvého betonu, která má sezonní automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Na dopravu betonových směsí je k dispozici celkem pět domíchávačů,  s celkovou kapacitou 37 m3. Dále je k dispozici mixpumpa na beton s dosahem 22 metrů a čerpadlo s dosahem 30 metrů.

PROJEKTOVÁ ČINNOST

Jsme schopni také zajistit nákladní motorovou dopravu, projektovou činnost ve výstavbě, technicko-inženýrské služby ve strojírenství a stavebnictví a obchodní činnost mimo činnosti taxativně stanovených živnostenským zákonem.

PRODEJ MATERIÁLU

Zabýváme se také prodejem různého stavebního sortimentu, jako jsou štěrkodrtě všech dostupných frakcí, štěrkopísky, oblázky různých barev i frakcí, dále pak nabízíme širokou škálu betonových a jiných prefabrikátů (nové i použité).

ULOŽENÍ STAVEBNÍHO ODPADU

Pro řešení problémů se ukládáním zbytků stavební suti a vybouraných materiálů máme drtič RM 60E s a nabízíme předrcení a recyklaci těchto materiálů s možností dalšího využití dle potřeb zákazníka.

VÝROBA BETONU

Pro výrobu betonových směsí i pro rozsáhlou nabídku služeb v oblasti dopravních staveb je firma držitelem certifikátů osvědčujících zavedení a udržování systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001/2016 včetně rezortní způsobilosti.

Certifikáty

___

Naše priority

Osm priorit DEAS spol. s r.o.

Společnost DEAS si stanovila osm hlavních priorit společenské odpovědnosti.
Tyto priority vycházejí z oblastí, ve kterých má činnost společnosti významné environmentální, společenské a ekonomické dopady na okolí.

Společenská odpovědnost

Atraktivní pracovní prostředí

Využívání přírodních zdrojů

Ochrana životního prostředí

Transparentní podnikání

Naši zaměstnanci

Inovace ve stavebnictví

Bezpečnost na stavbách

Virtuální prohlídka

Prohlédněte si náš areál

Pro zobrazení virtuální prohlídky není nutné nic instalovat, stačí pouze kliknout do fotografie na šipku nebo si posunovat celý obraz dle potřeby v rozmezí 360°.

PRO BUDOUCÍ ŽIVOT

DEAS a jeho zaměstnanci si jsou vědomi
odpovědnosti vůči regionům, kde působí, a lidem, kteří zde žijí.