Recyklace betonového
a asfaltového odpadu

Jsme provozovatelem zařízení k využívání odpadů, konkrétně k recyklaci betonového a asfaltového odpadu, mimo odpadu obsahujícího nebezpečné látky.

Zařízení je určeno pouze pro nakládání s odpady kategorie ostatní – kód vyžívání R5 (recyklace/znovuzískání anorganických materiálů) a R12 (předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11). Souhlas s provozováním tohoto zařízení byl vydán Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem životního prostředí.

Ukládáme následující druhy stavebních odpadů:

  • 170101 beton
  • 170107 směsi a frakce betonu
  • 170302 asfalt bez dehtu

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (IČZ):

Specifikace znečištění stavebního odpadu:

Velikost dováženého odpadu do 40x40 cm je uznána v případě, že v dodávce není žádný kus větší velikosti.

- bez znečištění – pouze asfaltová směs nebo pouze beton
-s malým znečištěním je odpad s velmi malým obsahem znečišťující látky do 5 %, (v 1000 kg dovezeného odpadu může být maximálně do 50 kg znečišťující látky, kterou lze dočistit nebo roztřídit)
- železobeton s armaturou je v ceníku uveden bez rozlišení velikosti
- obtížně recyklovatelný odpad je s velkým obsahem znečišťující látky nebo s obsahem více druhů znečišťujících látek.

JAK ULOŽIT STAVEBNÍ ODPAD

Pokyny pro uložení asfaltového nebo betonového odpadu

1/

Najeďte vozidlem na váhu (viz foto 1) a vyčkejte na příchod obsluhy.

Přestávka na oběd je 10:15 – 10:45.

Po dobu přestávky se materiál nevydává a odpady neukládají.

2/

Po vykládce odpadu opět najeďte vozidlem na váhu (viz foto 2) a vyčkejte, až Vám bude předán vážní lístek.

3/

S vážním lístkem jděte prosím do účtárny
(správní budova, horní patro, po pravé straně), tam uložení odpadu uhradíte.


Děkujeme za uložení odpadu!


Případné další dotazy Vám zodpovíme ve správní budově v horním patře.

KONTAKTUJTE PROFESIONÁLY

V oboru již 30 let

Naše projekty pomáhají na mnoha místech po celé České republice.
Pomáháme zlepšovat dopravní infrastrukturu, občanskou a průmyslovou vybavenost s apelem na ochranu životního prostředí.

+420/ 603 561 211
+420/ 724 346 511

Pomůžeme s odpady i Vám

DEAS, spol. s.r.o.
Váš partner pro pozemní stavby