Recyklace betonového
a asfaltového odpadu

Jsme provozovatelem zařízení k využívání odpadů, konkrétně k recyklaci betonového a asfaltového odpadu, mimo odpadu obsahujícího nebezpečné látky.

Zařízení je určeno pouze pro nakládání s odpady kategorie ostatní – kód vyžívání R5 (recyklace/znovuzískání anorganických materiálů) a R12 (předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11). Souhlas s provozováním tohoto zařízení byl vydán Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem životního prostředí.

Ukládáme následující druhy stavebních odpadů:

  • 170101 beton
  • 170107 směsi a frakce betonu
  • 170302 asfalt bez dehtu

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (IČZ):

CZB01074

Specifikace znečištění stavebního odpadu:

Velikost dováženého odpadu do 40x40 cm je uznána v případě, že v dodávce není žádný kus větší velikosti.

- bez znečištění – pouze asfaltová směs nebo pouze beton
-s malým znečištěním je odpad s velmi malým obsahem znečišťující látky do 5 %, (v 1000 kg dovezeného odpadu může být maximálně do 50 kg znečišťující látky, kterou lze dočistit nebo roztřídit)
- železobeton s armaturou je v ceníku uveden bez rozlišení velikosti
- obtížně recyklovatelný odpad je s velkým obsahem znečišťující látky nebo s obsahem více druhů znečišťujících látek.

JAK ULOŽIT STAVEBNÍ ODPAD

Pokyny pro uložení asfaltového nebo betonového odpadu

1/

Na zelenou najeďte vozidlem na váhu, při nájezdu se automaticky semafor přepne na červenou.

2/

Obsluha váhy zapíše Vaši SPZ a zváží Vaše vozidlo, prosíme, nevystupujte z vozidla a vyčkejte.

Čekací doba závisí na aktuálním vytížení obsluhy váhy, jakmile to bude možné, obsluha  se Vám bude věnovat.

3/

Jakmile obsluha váhy dokončí vážení, přepne Vám semafor na zelenou barvu.

Prosíme abyste sjeli z váhy a ve správní budově nahlásili obsluze váhy dovezený materiál, zde dostanete další informace k vykládce.

4/

Po vykládce materiálu - na určeném místě najeďte na zelenou znovu vozidlem na váhu, při nájezdu se automaticky semafor přepne na červenou.

5/

Obsluha váhy zváží Vaše vozidlo, prosíme, nevystupujte z vozidla a vyčkejte.

Čekací doba závisí na aktuálním vytížení obsluhy váhy, jakmile to bude možné, obsluha  se Vám bude věnovat.

6/

Jakmile obsluha váhy dokončí vážení, přepne Vám semafor na zelenou barvu. Prosíme abyste sjeli z váhy do prostoru parkoviště a pokračovali do správní budovy k platbě.

Děkujeme za uložení odpadu!
Případné další dotazy Vám zodpovíme ve správní budově v horním patře.

Přestávka na oběd je 10:15 – 10:45.

Po dobu přestávky se materiál nevydává a odpady neukládají.

KONTAKTUJTE PROFESIONÁLY

V oboru již 30 let

Naše projekty pomáhají na mnoha místech po celé České republice.
Pomáháme zlepšovat dopravní infrastrukturu, občanskou a průmyslovou vybavenost s apelem na ochranu životního prostředí.

+420/ 603 561 211
+420/ 724 346 511

Pomůžeme s odpady i Vám

DEAS, spol. s.r.o.
Váš partner pro pozemní stavby